En unik mulighed

Bliv oplægsholder

KarriereTanken har til formål at inspirere de unge til valg af uddannelse og samtidig informere om deres karrieremuligheder. Vi giver videregående uddannelser og organisationer en unik mulighed for at komme bredt ud til de unge studerende og fortælle om, hvilke uddannelse-, karriere- og jobmuligheder din organisation eller uddannelsesinstitution har at tilbyde.

Oplaegsholder

mød eleverne i virkeligheden

Karrieretanken VISIT

KarriereTanken VISIT er en uddannelses- og karrieremesse, der er aktuel for både videregående uddannelser, virksomheder, højskoler m.m. KarriereTanken VISIT besøger en lang række gymnasiale uddannelser på tværs af Danmark, hvor du som oplægsholder møder gymnasieelever fra forskellige gymnasier og fra flere studieretninger (HHX, STX, HTX & HF). KarriereTanken VISIT sætter fokus på de unges uddannelsesmuligheder igennem det fysiske møde med eleverne ude på landets gymnasier.

HVAD TILBYDER KARRIERETANKEN VISIT?

Beskrivelse

Som udstiller på KarriereTanken VISIT, kommer du i direkte dialog med studerende på landets gymnasiale uddannelser. KarriereTanken VISIT er en fysisk messe, hvor rammen er et dialogområde med det formål at fortælle gymnasieeleverne om lige præcis jeres uddannelses- og karrieremuligheder. 

 

Som udstiller på KarriereTanken VISIT får du endvidere mulighed for at afvikle mindre foredrag/karriereoplæg for gymnasieeleverne og gøre dem opmærksomme på de uddannelse-, karriere- og jobmuligheder, din organisation eller uddannelsesinstitut har at tilbyde.

De deltagende elever har på forhånd fået tildelt en fast besøgstid til KarriereTanken VISIT. Besøget foregår i tidsrummet 09.00 – 15.00, og hver elev bruger i alt 90 minutter på KarriereTanken. Når eleverne ankommer, starter de i dialogområdet, hvor de er i 45 minutter. Derefter deltager de i to karriereoplæg, der begge varer 20 minutter. Der er fem minutter til at skifte fra det første til det andet karriereoplæg.

Dialogen er essensen af KarriereTanken VISIT. På KarriereTankens uddannelsesmesser har vi et stort åbent dialogområde, hvor eleverne kan gå rundt imellem udstillernes stande og blive klogere på deres muligheder. Der er lagt op til en åben dialog mellem jer som udstiller og eleverne, så eleverne kan få et indblik i jeres uddannelses-, karriere- og jobmuligheder og få afklaring samt  forventningsafstemning. Når gymnasieeleverne går videre fra dialogområdet, ankommer et nyt hold gymnasieelever.

 

Efter dialogområdet vælger hver gymnasieelev det karriereoplæg, de ønsker at overvære. Karriereoplæggene er din uddannelses eller organisations introduktion, der giver et realistisk indtryk af det faglige niveau, fremtidsmuligheder samt karriereperspektiv. Som oplægsholder får du minimum 3 x 20 minuttera direkte taletid overfor de nysgerrige elever.

velkommen til vores digitale verden

Karrieretanken Live

KarriereTanken LIVE er et nyt onlineformat af vores populære uddannelsesmesse, der afvikles omkring i landets byer, hvor vi samler landets gymnasiale uddannelser, højskoler og alumnenetværker og streamer en række spændende karriereoplæg fra organisationer og uddannelsesinstitutioner som en del af elevernes undervisning. Du har som oplægsholder samtidig mulighed for en direkte dialog med eleverne igennem vores live chat.

Afspil video

hvad tilbyder karrieretanken live

Beskrivelse

KarriereTanken LIVE er en online platform, der giver videregående uddannelser og organisationer mulighed for at komme bredt ud til unge, der står overfor at skulle træffe valg om deres fremtid og karriere. Som oplægsholder får man mulighed for at fortælle om, hvilke uddannelse-, praktik-, karriere- og jobmuligheder din organisation eller uddannelsesinstitution har at tilbyde. Det er en unik mulighed for at rådgive, informere og inspirere de unge til deres valg af videregående uddannelse og karriere. 

I har forud for KarriereTanken LIVE mulighed for at få jeres karriereoplæg filmet og gjort klar til at blive streamet i høj kvalitet. Vi har en fast aftale med en ung og dygtig filmproducent, der sørger for, at I får produceret en professionel og informativ oplægsfilm, der møder eleverne i øjenhøjde. Filmen kan efterfølgende anvendes på alle de arrangementer med KarriereTanken LIVE, som I ønsker at deltage på.

Jeres oplæg streames direkte ud til eleverne som en del af deres undervisning. Der vil på gymnasie- og erhvervsuddannelserne være tilknyttet en underviser til hver klasse, som deltager i de 90 minutter klassen er logget på.

 

Under jeres karriereoplæg har I mulighed for at chatte med eleverne, så I har en direkte dialog, og derved, på bedste vis, kan rådgive og vejlede om karrieremulighederne indenfor netop jeres organisation eller uddannelsesinstitution.

Vi fremsender jer løbende detaljeret data og dokumentation. Her kan I blandt andet se, hvor mange der så jeres oplæg, hvor mange I chattede med, hvem I chattede med og hvilke spørgsmål I fik stillet.

oplægsholdere på karrieretanken live/visit

Sæson 2022

Afspil video

DIGITal praktikpladsformidling

Karrieretanken Business

KarriereTanken BUSINESS er en online platform, der skaber opmærksomhed og interesse for din virksomhed, og giver dig mulighed for at få jeres praktikpladsformidling ud til eleverne på landets merkantile erhvervsskoler.

I samarbejde med skolerne afholder vi fire arrangementer hen over skoleåret. Her streamer vi din virksomheds videooplæg direkte ind i undervisningen samtidig med, at du kan være i direkte dialog med eleverne på den tilhørende chatfunktion.

Eleverne savner viden og inspiration til deres valg af praktikplads og ved at gøre praktikpladsformidlingen relevant og underholdende, sikrer vi at dine praktikpladstilbud bliver set og reflekteret over. Med KarriereTanken BUSINESS får du en unik mulighed for at komme forrest i køen til de mest attraktive og relevante elever.

 

HVAD TILBYDER KARRIERETANKEN BUSINESS?

Beskrivelse

KarriereTanken BUSINESS er en unik mulighed for at rådgive, informere og inspirere de unge, der står overfor at skulle træffe valg om deres fremtid og praktikpladsforløb.

Som oplægsholder får man mulighed for at fortælle de merkantile EUD- og EUX-elever om, hvilke praktikplads- og karrieremuligheder din virksomhed har at tilbyde.  

Det kan som virksomhed være svært at få fat på de rigtige elever, men vi streamer direkte ind i undervisningen på hele landets merkantile erhvervsskoler og hjælper med til, at de rigtige elever finder de rigtige praktikpladser. 

I kommer ud til landets elever igennem en oplægsfilm, og vores drejebog gør det let at producere jeres egen film til KarriereTanken BUSINESS. I har også mulighed for at få produceret filmen hos os og gjort klar til at blive streamet i høj kvalitet. 

Vi har en fast aftale med en ung og dygtig filmproducent, der sørger for, at I får produceret en professionel og informativ oplægsfilm, der møder eleverne i øjenhøjde. Jeres film vil være tilgængelig hele skoleåret på vores website, og vil blive streamet ud til eleverne de fire gange om året vi afvikler livearrangementer.

Jeres oplæg streames direkte ud til eleverne på skolerne fire gange årligt som en del af deres undervisning. Der vil være tilknyttet en underviser til hver klasse, som deltager i de 90 minutter klassen er logget på.

Under jeres karriereoplæg har I mulighed for at chatte med eleverne, så I har en direkte dialog, og derved, på bedste vis, kan rådgive og vejlede dem om praktikplads- og karrieremulighederne i netop jeres virksomhed eller organisation.

Vi har udviklet en overskuelig og inspirerende videoplatform, hvor jeres oplægsvideo vil være tilgængelig året rundt. De mange forskellige elever på landets erhvervsskoler har forskellige behov for inspiration igennem skoleåret, og med vores videoplatform tilsikrer vi at eleverne altid har mulighed for at finde inspiration til deres fremtidige uddannelse, praktikplads og karriere.

Vi fremsender jer løbende detaljeret data og dokumentation. Her kan I blandt andet se, hvor mange der så jeres oplæg, hvor mange I chattede med, hvem I chattede med og hvilke spørgsmål I fik stillet.

SÆson 2020/2021

Oplægsholdere på karrieretanken business

Slagelse_14

Karrieretanken er en del af

Manova

KarriereTanken er en del af Manova. I Manova er vi eksperter i at tiltrække, fastholde og udvikle den unge generation. Siden 1996 har vi beskæftiget os med at matche unge med job og uddannelse, og vi har stor indsigt i den unge generations præferencer og holdninger til uddannelse, job og karriere. Denne indsigt har vi opnået ved at møde de unge på uddannelses- og karrieremesser og ved at udvikle unge talenter på team- og rekrutteringskurser.

 

Vi har også indsamlet stor viden om de unge ved intelligent brug af data og teknologi, som vi bruger i kampagnestrategier og i analyser af de unge. Derfor kan Manova yde en sammenhængende og kompetent rådgivning til vores kunder.

 

Kontakt os

Vil du vide mere?

På KarriereTanken kommer man som oplægsholder i dialog med de digitale indfødte på ungdomsuddannelserne, som alle står overfor et hav af uddannelses- og karrieremuligheder. Her er der mulighed for at rådgive, informere og inspirere til deres valg af videregående uddannelse og karriere. Du er altid mere end velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere eller blive en del af KarriereTanken.